Tariff

Bil för 1 - 4 passagerare

Jämförelsepris

En resa på 10 km på 15 min

240 kr

Grundavgift

45 kr

Kr per km

9 kr

Kr per min

7 kr